Издаване на заповед за разрешение за вписване в занаятчийската роля

Управление на Бавария

Занаятчийска категория :
Издаване на заповед за разрешение за вписване в занаятчийската роля
Име: Николай Ставрев, роден на 12.03.1961

Уважаеми господин Ставрев,

Разрешението за зидарски и бетоностроителен занаят се ограничава в строителството на постройки и части от постройки както и в професията на технически директор.

Разрешението е валидно до 31.05.2001

Разноските по това дело се поемат от Вас.
За разрешението се взема такса от 500 ДМ.

Вече платеният таксов аванс от 500 ДМ ще бъде зачетен.

Указание:
Това разрешение не включва извънгранична дейност нито обосновава право на такава.

С поздрави:
Александър Добушински