Completed project – Multi-dwelling building “Sava Mutkurow” street

Жилищна сграда на ул. “Сава Муткуров” и бул. “Победа”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки