Реализирани проекти – Проект Еднофамилна къща кв. Остромила

Еднофамилна сграда на кв. Остромила ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Борелав Трифонов Извършване включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ “на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.       Снимки

Read More

Реализирани проекти – Проект д-р Владо

Жилищна сграда на ул. “Др Владо” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ. По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2005 г. и Разрешение за строеж от 2006 г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори […]

Read More

Реализирани проекти – Проект бул. Руски

Жилищна сграда на бул. “Руски” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Eлина комерс” ООД – представлявано от управителя на дружеството ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА. За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Едварт Христов от 2008 год., за който има Разрешение за строеж oт 2008 год., издадено от главния архитект на Район […]

Read More

Реализирани проекти -Проект Белащица

Жилищна сграда в село Белащица ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Митко Тодоров. Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.     Снимки

Read More

Реализирани проекти – Проект Антим I

Жилищна сграда на ул. “Антим I-ви” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.     Снимки  

Read More

Реализирани проекти – Проект Алеко Константинов

Жилищна сграда на ул. “Алеко Константинов” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.   Снимки      

Read More

Реализирани проекти – Проект 4-ти Януари

Офис сграда на ул “4 – ти Януари” “ОФИС СГРАДА В УПИ ХI – 108, кв. 21 по плана на ЦГЧ гр. ПЛОВДИВ”   ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КЕА ПАРК” ООД – представлявано от Любка Р. Никова. Извършване на строително-монтажни работи , включващо цялостно изпълнение „ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.   Снимки

Read More

Реализирани проекти -Проект Беломорски 3

Жилищна сграда – в кв.Беломорски, Пловдив ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Aнтон Йорданов. За изпълнение на СМР, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – ЗП […]

Read More

Реализирани проекти -Проект Беломорски

Жилищни сгради – Близнак 1 и Близнак 2, в кв.Беломорски, Пловдив ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – Иво Малевски. За изпълнениие на СМР на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /близнаци/, съоветно с N1 и N2 в УПИ II – 533.1, местност кв. “Беломорски”, землище Пловдив – юг, в съответствие с утвърдената техническа документация, представена от Инвеститора.

Read More

Реализирани проекти – Проект Марково 2

Еднофамилна сграда в с. Марково – №2 ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Емил Христов Бекиров Изпълнени СМР /строително монтажни работи/, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и […]

Read More