Реализирани проекти – Проект Прослав

Жилищна сграда в кв. Прослав ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “KOРЕКСТРОЙ – ШАХАНОВ И ХРИСТОВ” ООД – представлявано от инж. Шаханов. Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. А.Русев от декември 2007 г. и Разрешение за строеж №166/05.12.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив, Район Запад на […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Плевен

Жилищна сграда на ул. “Плевен” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н ТЕОДОРИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ в качеството си на управител на “САНГРЕАЛ” ООД. Всички СМР /строително монтажни работи, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ, в УПИ І – 366/ […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Пещерско шосе

Жилищна сграда на бул. “Пещерско шосе” ВЪЗЛОЖИТЕЛ “ФЛАМИНГО-И” ООД – представлявано от управителя на дружеството ПАУЛИН ТОМОВ ТОМОВ. Строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г-на новопроектирана масивна сграда от ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, ПЪРВИ ЕТАП: СЕКЦИЯ […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Остромила

Жилищна сграда в квартал Остромила ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КАСТЕЛЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД – представлявано от Управителя си: Вера Кухтева. За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Олга Павлова от 2007 г. и Разрешение за строеж №47/20.03.2008 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив – Район “Южен” […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Опълченска

Жилищна сграда на ул. “Опълченска” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.         Снимки  

Read More

Реализирани проекти – Проект Маркет Център 2

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!   Снимки

Read More

Реализирани проекти – Проект Маркет Център 1

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител. За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!   Снимки

Read More

Реализирани проекти – Проект Мария Луиза

Жилищна сграда на бул. “Мария Луиза” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.         Снимки    

Read More

Реализирани проекти – Проект Лекси

Фундаменти за хипермаркет “Лекси” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “АЛЕКС ТРЕЙД 2010” ЕООД С Управител Жанет Павлова. За извършване на фундаменти, монолитни стени до кота 0.00 на подземния гараж; рампа – фундаменти за монтажна конструкция от готови стоманобетонови колони, греди, спироли и пр., монолитни стени и настилки и стълбищни монолитни клетки… за обект: СУПЕРМАРКЕТ “ЛЕКСИ”, находящ се в […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Лазо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Лазо Войвода” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРГО-2004” ЕООД – представлявано от управителя на дружеството БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ. За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Мила Филипова от 2007 год., за който има Разрешение за строеж № 165/06. 08. 2007 год., издадено от главния архитект […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Лейди Станфорд

Жилищна сграда на ул. “Лейди Станфорт” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков. Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.     Снимки  

Read More

Реализирани проекти – Проект К. Величков

Жилищна сграда на ул. “Константин Величков” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Боян Стойков респ. “РИГА” ЕООД. Извършване, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Елена Апостолова от 2009 год., строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14 […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Жан Жорес

  Жилищна сграда на ул. “Жан Жорес” ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков и “ОБЕРОН БАУ” ЕООД Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции” от ОБЕРОН БАУ   Снимки

Read More

Реализирани проекти – Проект Иван Рилски

Жилищна сграда на ул. “Иван Рилски” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Глобал Електроник Дистрибюшън” – представлявано от управителя Исмаил Аксу Всички СМР /строително монтажни работи/, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина […]

Read More

Реализирани проекти – Проект ИТД

Изграждане на кабелни канали и шахти ITD ВЪЗЛОЖИТЕЛ “АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД – чрез изпълнителният директор Стоил Тодоров Изграждане на канална мрежа с излази на “Ай Ти Ди Нетуърк” на територията на гр. Пловдив, както следва: а) Етап 1 – опис Приложение 1 – РС 25/24.01.2011 г. б) Етап 2 – опис Приложение 2 […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Ильо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Ильо Войвода” ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Валекс” ЕООД, с Управител Г-жа Олга Петрова. СМР – включваща: доизграждане на сграда започната и недовършена, от друг Инвеститор преди 2 години, на ниво втори етаж, бетон. Завършване до ключ. Проектантите – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова – кострукции и архитектура – арх. Елена Апостолова […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Густав Вайганд

Жилищна сграда на ул. “Густав Вайганд” ВЪЗЛОЖИТЕЛ “НМК Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ. Изпълнение, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх.Митовски от 12.10.2006 г. и Разрешение за строеж №431/01.11.2006 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името възложителя, строителство до етап “груб строеж” и снабдяване с акт – образец […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Голямо Конарско

Офисна сграда и производствено хале на ул. “Голямо конарско шосе” ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Поло 1” ЕООД – представлявано от Управителя ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА и “Имот Р – Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя Радослав Георгиев Тасев. Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от […]

Read More

Реализирани проекти – Проект Филип Македонски

Жилищна сграда на ул. “Филип Македонски” ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков и “ОБЕРОН БАУ” ЕООД Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции” от ОБЕРОН БАУ.         Снимки

Read More