Completed project – Multi-dwelling building “Sava Mutkurow” street

Жилищна сграда на ул. “Сава Муткуров” и бул. “Победа”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки

 

Completed project – Multi-dwelling building “San Stefano” street

Жилищна сграда на ул. “Сан Стефано”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ

Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2009 г. и Разрешение за строеж от 2008г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата е изпълнена с критерии за пасивна къща а именно 3 слоини пакети с многофункционално стъкло и дограма на Rehau, топлоизолация на стени и таван – 10 см пакет на фирма BAUMIT… Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, имайки в предвид – тясната улица “Сан Ствфано”, гъстото застрояване наоколо, наличие на Rilon Centar… и трудностите за паркиране наоколо.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Прослав

Жилищна сграда в кв. Прослав

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “KOРЕКСТРОЙ – ШАХАНОВ И ХРИСТОВ” ООД – представлявано от инж. Шаханов.
Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. А.Русев от декември 2007 г. и Разрешение за строеж №166/05.12.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив, Район Запад на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 441073-II – жил. Застрояване по плана на кв. Прослав, Пловдив Запад с височина Н=10 м, РЗП =1197.81 м2, сключено на север с жилищно застрояване в УПИ 441073-I.

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Плевен

Жилищна сграда на ул. “Плевен”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н ТЕОДОРИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ в качеството си на управител на “САНГРЕАЛ” ООД.
Всички СМР /строително монтажни работи, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ, в УПИ І – 366/ едно римско – триста шестдесет и шест/ от кв. 190 по плана на Втора градска част, с площ от 219/двеста и деветнадесет кв.м/ – по скица, а по документ за собственост – 199 /сто деветдесет и девет/ кв.м, находящ се в гр. Пловдив, административен адрес: ул. “Плевен” № 7/седем/.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Пещерско шосе

Жилищна сграда на бул. “Пещерско шосе”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “ФЛАМИНГО-И” ООД – представлявано от управителя на дружеството ПАУЛИН ТОМОВ ТОМОВ.
Строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г-на новопроектирана масивна сграда от ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, ПЪРВИ ЕТАП: СЕКЦИЯ “А” с магазини на адрес – гр. Пловдив, в поземлен имот, съставляващ УПИ I-510480, 510481 за смесено обществено обслужване и жилищно застрояване по плана на кв. “Христо Смирненски” III етап на гр. Пловдив.

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Остромила

Жилищна сграда в квартал Остромила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КАСТЕЛЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД – представлявано от Управителя си: Вера Кухтева.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Олга Павлова от 2007 г. и Разрешение за строеж №47/20.03.2008 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив – Район “Южен” на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 103266-III – жилищно застрояване, местността “Остромила” землището Пловдив – юг, гр. Пловдивпо с РЗП = 1165,59 м2.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Опълченска

Жилищна сграда на ул. “Опълченска”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Маркет Център 2

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител

За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Маркет Център 1

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител.

За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Мария Луиза

Жилищна сграда на бул. “Мария Луиза”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

 

Снимки

 

 

Реализирани проекти – Проект Лекси

Фундаменти за хипермаркет “Лекси”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “АЛЕКС ТРЕЙД 2010” ЕООД С Управител Жанет Павлова.
За извършване на фундаменти, монолитни стени до кота 0.00 на подземния гараж; рампа – фундаменти за монтажна конструкция от готови стоманобетонови колони, греди, спироли и пр., монолитни стени и настилки и стълбищни монолитни клетки… за обект: СУПЕРМАРКЕТ “ЛЕКСИ”, находящ се в гр.Пловдив, Район “Северен”, бул. “Марица” № 19

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Лазо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Лазо Войвода”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРГО-2004” ЕООД – представлявано от управителя на дружеството БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Мила Филипова от 2007 год., за който има Разрешение за строеж № 165/06. 08. 2007 год., издадено от главния архитект на Район Южен – Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. ”Лазо войвода” № 6а в поземлен имот, съставляващ УПИ IX-429, кв. 55 по плана на кв. „Македония”, гр. Пловдив.

Снимки

Реализирани проекти – Проект Лейди Станфорд

Жилищна сграда на ул. “Лейди Станфорт”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков.
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект К. Величков

Жилищна сграда на ул. “Константин Величков”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Боян Стойков респ. “РИГА” ЕООД.
Извършване, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Елена Апостолова от 2009 год., строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14 на масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “К.Величков” старо “Асеновградско шосе” в поземлен имот, съставляващ УПИ XIII-1984, кв. 477 по плана на Трета градска част гр. Пловдив.

 

Снимки

 

 

 

Реализирани проекти – Проект Жан Жорес

 

Жилищна сграда на ул. “Жан Жорес”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков и “ОБЕРОН БАУ” ЕООД
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции” от ОБЕРОН БАУ

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Иван Рилски

Жилищна сграда на ул. “Иван Рилски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Глобал Електроник Дистрибюшън” – представлявано от управителя Исмаил Аксу
Всички СМР /строително монтажни работи/, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина 12 м. в УПИ I-962, kв. 576 по плана на пета градска част, гр. Пловдив.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект ИТД

Изграждане на кабелни канали и шахти ITD

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД – чрез изпълнителният директор Стоил Тодоров

Изграждане на канална мрежа с излази на “Ай Ти Ди Нетуърк” на територията на гр. Пловдив, както следва:

а) Етап 1 – опис Приложение 1 – РС 25/24.01.2011 г.

б) Етап 2 – опис Приложение 2 – РС 25/24.01.2011 г.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Ильо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Ильо Войвода”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Валекс” ЕООД, с Управител Г-жа Олга Петрова.
СМР – включваща: доизграждане на сграда започната и недовършена, от друг Инвеститор преди 2 години, на ниво втори етаж, бетон. Завършване до ключ.
Проектантите – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова – кострукции и архитектура – арх. Елена Апостолова и арх. Тихомир Стоянов

Снимки

Реализирани проекти – Проект Густав Вайганд

Жилищна сграда на ул. “Густав Вайганд”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “НМК Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ.
Изпълнение, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх.Митовски от 12.10.2006 г. и Разрешение за строеж №431/01.11.2006 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името възложителя, строителство до етап “груб строеж” и снабдяване с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на новопроектирана масивна жилищна сграда с подземни гаражи на адрес – гр.Пловдив, ул. “Густав Вайганд”, в дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ-371 /тринадесет за имот триста седемдесет и едно/ от квартал 84 /осемдесет и четири/ – нов, 155-А /сто петдесет и пет, буква А/, по плана на град Пловдив – “Централна градска част”, одобрен със заповед № 1 155/29.11.1982г., цялото с площ от 412,5 кв.м. /четиристотин и дванадесет квадратни метра и пет квадратни дециметра/, находящо се в гр.Пловдив, улица “Густав Вайганд” № 20, при граници: УПИ ХІV-374; УПИ ІV-372; УПИ ХІІ-370; улица “Густав Вайганд”, срещу заплащане на възнаграждение платимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Голямо Конарско

Офисна сграда и производствено хале на ул. “Голямо конарско шосе”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Поло 1” ЕООД – представлявано от Управителя ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА и “Имот Р – Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя Радослав Георгиев Тасев.
Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2007 г. и Разрешение за строеж №309/14.06.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г., на новопроектиран склад за промишлени стоки в с УПИ 017031 – складова дейност, местност “Голямоконарско шосе – жп линия Карлово” Землище на гр. Пловдив

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Филип Македонски

Жилищна сграда на ул. “Филип Македонски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков и “ОБЕРОН БАУ” ЕООД
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции” от ОБЕРОН БАУ.

 

 

 

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Еднофамилна къща кв. Остромила

Еднофамилна сграда на кв. Остромила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Борелав Трифонов
Извършване включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ “на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект д-р Владо

Жилищна сграда на ул. “Др Владо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2005 г. и Разрешение за строеж от 2006 г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата участва в конкурса на фирма BAUMIT за фасада на годината 2008 и спечели призово 3 – то място. Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, е 10 самостоятелни гаражи.

Снимки

 

 

Реализирани проекти – Проект бул. Руски

Жилищна сграда на бул. “Руски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Eлина комерс” ООД – представлявано от управителя на дружеството ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Едварт Христов от 2008 год., за който има Разрешение за строеж oт 2008 год., издадено от главния архитект на Район Цетрален – Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “Руски” № 5 в поземлен имот, съставляващ УПИ XII-365, кв. 491 по плана на втора градска част на гр. Пловдив.

Снимки

Реализирани проекти -Проект Белащица

Жилищна сграда в село Белащица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Митко Тодоров.
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Антим I

Жилищна сграда на ул. “Антим I-ви”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.

 

 

Снимки