A-ZEB project progress report: Set of cost-effective NZEBs

April 2018:

Set of solutions for cost effective NZEB’s

AZEB aims to combine the knowledge and experiences of stakeholders and existing case studies into a set of solutions for the development of cost effective new NZEB’s. This set of solutions will form the basis for the AZEB methodology, that will give guidance to specific target groups in the market to create affordable (nearly) zero energy buildings. These target groups are decision makers and experts, who can use the methodology to make cost optimal decisions, give cost optimal advice and cost optimally implement the decisions made.

Read More

Completed project – Multi-dwelling building “Sava Mutkurow” street

Жилищна сграда на ул. “Сава Муткуров” и бул. “Победа”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки

 

Completed project – Multi-dwelling building “San Stefano” street

Жилищна сграда на ул. “Сан Стефано”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ

Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2009 г. и Разрешение за строеж от 2008г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата е изпълнена с критерии за пасивна къща а именно 3 слоини пакети с многофункционално стъкло и дограма на Rehau, топлоизолация на стени и таван – 10 см пакет на фирма BAUMIT… Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, имайки в предвид – тясната улица “Сан Ствфано”, гъстото застрояване наоколо, наличие на Rilon Centar… и трудностите за паркиране наоколо.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Прослав

Жилищна сграда в кв. Прослав

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “KOРЕКСТРОЙ – ШАХАНОВ И ХРИСТОВ” ООД – представлявано от инж. Шаханов.
Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. А.Русев от декември 2007 г. и Разрешение за строеж №166/05.12.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив, Район Запад на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 441073-II – жил. Застрояване по плана на кв. Прослав, Пловдив Запад с височина Н=10 м, РЗП =1197.81 м2, сключено на север с жилищно застрояване в УПИ 441073-I.

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Плевен

Жилищна сграда на ул. “Плевен”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н ТЕОДОРИН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ в качеството си на управител на “САНГРЕАЛ” ООД.
Всички СМР /строително монтажни работи, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ, в УПИ І – 366/ едно римско – триста шестдесет и шест/ от кв. 190 по плана на Втора градска част, с площ от 219/двеста и деветнадесет кв.м/ – по скица, а по документ за собственост – 199 /сто деветдесет и девет/ кв.м, находящ се в гр. Пловдив, административен адрес: ул. “Плевен” № 7/седем/.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Пещерско шосе

Жилищна сграда на бул. “Пещерско шосе”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “ФЛАМИНГО-И” ООД – представлявано от управителя на дружеството ПАУЛИН ТОМОВ ТОМОВ.
Строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г-на новопроектирана масивна сграда от ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, ПЪРВИ ЕТАП: СЕКЦИЯ “А” с магазини на адрес – гр. Пловдив, в поземлен имот, съставляващ УПИ I-510480, 510481 за смесено обществено обслужване и жилищно застрояване по плана на кв. “Христо Смирненски” III етап на гр. Пловдив.

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Остромила

Жилищна сграда в квартал Остромила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КАСТЕЛЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД – представлявано от Управителя си: Вера Кухтева.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Олга Павлова от 2007 г. и Разрешение за строеж №47/20.03.2008 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив – Район “Южен” на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на ново нискоетажно жилищно застрояване в УПИ 103266-III – жилищно застрояване, местността “Остромила” землището Пловдив – юг, гр. Пловдивпо с РЗП = 1165,59 м2.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Опълченска

Жилищна сграда на ул. “Опълченска”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Маркет Център 2

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител

За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Маркет Център 1

“Маркет център” на ул. “Капитан Райчо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРКЕТ СЕНТЪР” ЕООД – представлявана от г-н Димитър Николов Попов – Управител.

За изпълнение , грубото строителство на обект: търговски център: Маркет Сентър, ул. “Кап. Райчо” 50, Тяло А, включващо кофражни, арматурни, зидарски и бетонови работи. Квадратура – над 2500 м2 разгъната площ!

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Мария Луиза

Жилищна сграда на бул. “Мария Луиза”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

 

Снимки

 

 

Реализирани проекти – Проект Лекси

Фундаменти за хипермаркет “Лекси”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “АЛЕКС ТРЕЙД 2010” ЕООД С Управител Жанет Павлова.
За извършване на фундаменти, монолитни стени до кота 0.00 на подземния гараж; рампа – фундаменти за монтажна конструкция от готови стоманобетонови колони, греди, спироли и пр., монолитни стени и настилки и стълбищни монолитни клетки… за обект: СУПЕРМАРКЕТ “ЛЕКСИ”, находящ се в гр.Пловдив, Район “Северен”, бул. “Марица” № 19

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Лазо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Лазо Войвода”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “МАРГО-2004” ЕООД – представлявано от управителя на дружеството БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Мила Филипова от 2007 год., за който има Разрешение за строеж № 165/06. 08. 2007 год., издадено от главния архитект на Район Южен – Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. ”Лазо войвода” № 6а в поземлен имот, съставляващ УПИ IX-429, кв. 55 по плана на кв. „Македония”, гр. Пловдив.

Снимки

Реализирани проекти – Проект Лейди Станфорд

Жилищна сграда на ул. “Лейди Станфорт”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков.
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект К. Величков

Жилищна сграда на ул. “Константин Величков”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Боян Стойков респ. “РИГА” ЕООД.
Извършване, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Елена Апостолова от 2009 год., строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14 на масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “К.Величков” старо “Асеновградско шосе” в поземлен имот, съставляващ УПИ XIII-1984, кв. 477 по плана на Трета градска част гр. Пловдив.

 

Снимки

 

 

 

Реализирани проекти – Проект Жан Жорес

 

Жилищна сграда на ул. “Жан Жорес”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Калисто Мати” ЕООД – представлявано от Г-н Георги Нанков и “ОБЕРОН БАУ” ЕООД
Извършване на строително-монтажни работи “ГРУБ СТРОЕЖ” включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции” от ОБЕРОН БАУ

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Иван Рилски

Жилищна сграда на ул. “Иван Рилски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Глобал Електроник Дистрибюшън” – представлявано от управителя Исмаил Аксу
Всички СМР /строително монтажни работи/, до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина 12 м. в УПИ I-962, kв. 576 по плана на пета градска част, гр. Пловдив.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект ИТД

Изграждане на кабелни канали и шахти ITD

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД – чрез изпълнителният директор Стоил Тодоров

Изграждане на канална мрежа с излази на “Ай Ти Ди Нетуърк” на територията на гр. Пловдив, както следва:

а) Етап 1 – опис Приложение 1 – РС 25/24.01.2011 г.

б) Етап 2 – опис Приложение 2 – РС 25/24.01.2011 г.

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Ильо Войвода

Жилищна сграда на ул. “Ильо Войвода”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Валекс” ЕООД, с Управител Г-жа Олга Петрова.
СМР – включваща: доизграждане на сграда започната и недовършена, от друг Инвеститор преди 2 години, на ниво втори етаж, бетон. Завършване до ключ.
Проектантите – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова – кострукции и архитектура – арх. Елена Апостолова и арх. Тихомир Стоянов

Снимки

Реализирани проекти – Проект Густав Вайганд

Жилищна сграда на ул. “Густав Вайганд”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ “НМК Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ.
Изпълнение, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх.Митовски от 12.10.2006 г. и Разрешение за строеж №431/01.11.2006 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името възложителя, строителство до етап “груб строеж” и снабдяване с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на новопроектирана масивна жилищна сграда с подземни гаражи на адрес – гр.Пловдив, ул. “Густав Вайганд”, в дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ-371 /тринадесет за имот триста седемдесет и едно/ от квартал 84 /осемдесет и четири/ – нов, 155-А /сто петдесет и пет, буква А/, по плана на град Пловдив – “Централна градска част”, одобрен със заповед № 1 155/29.11.1982г., цялото с площ от 412,5 кв.м. /четиристотин и дванадесет квадратни метра и пет квадратни дециметра/, находящо се в гр.Пловдив, улица “Густав Вайганд” № 20, при граници: УПИ ХІV-374; УПИ ІV-372; УПИ ХІІ-370; улица “Густав Вайганд”, срещу заплащане на възнаграждение платимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Голямо Конарско

Офисна сграда и производствено хале на ул. “Голямо конарско шосе”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Поло 1” ЕООД – представлявано от Управителя ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА и “Имот Р – Консулт” ЕООД – представлявано от Управителя Радослав Георгиев Тасев.
Изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила, по Одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2007 г. и Разрешение за строеж №309/14.06.2007 г. издадено от гл. архитект на Община Пловдив на името на възложителя, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба №3/31.07.2003г., на новопроектиран склад за промишлени стоки в с УПИ 017031 – складова дейност, местност “Голямоконарско шосе – жп линия Карлово” Землище на гр. Пловдив

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Филип Македонски

Жилищна сграда на ул. “Филип Македонски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков и “ОБЕРОН БАУ” ЕООД
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции” от ОБЕРОН БАУ.

 

 

 

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Еднофамилна къща кв. Остромила

Еднофамилна сграда на кв. Остромила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Борелав Трифонов
Извършване включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ “на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект д-р Владо

Жилищна сграда на ул. “Др Владо”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЕРОН БАУ Извършване на строително-монтажни работи “ДО КЛЮЧ” – СОБСТВЕН ОБЕКТ.
По одобрен идеен инвестиционен проект на арх. Е.Апостолова и арх. Т.Стоянов от юни 2005 г. и Разрешение за строеж от 2006 г. издадено от гл. архитект на Район Централен гр. Пловдив на името на възложителя. Конструктори – инж. Иван Чанков и инж. Мария Чанкова. Сградата участва в конкурса на фирма BAUMIT за фасада на годината 2008 и спечели призово 3 – то място. Проектирана е с цялостно използване на дворното пространство за подземен гараж и товарен автомобилен асансьор, е 10 самостоятелни гаражи.

Снимки

 

 

Реализирани проекти – Проект бул. Руски

Жилищна сграда на бул. “Руски”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Eлина комерс” ООД – представлявано от управителя на дружеството ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА.
За изпълнение, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Едварт Христов от 2008 год., за който има Разрешение за строеж oт 2008 год., издадено от главния архитект на Район Цетрален – Община Пловдив на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирана масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “Руски” № 5 в поземлен имот, съставляващ УПИ XII-365, кв. 491 по плана на втора градска част на гр. Пловдив.

Снимки

Реализирани проекти -Проект Белащица

Жилищна сграда в село Белащица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Митко Тодоров.
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

 

Снимки

Реализирани проекти – Проект Антим I

Жилищна сграда на ул. “Антим I-ви”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.

 

 

Снимки

 

Реализирани проекти – Проект Алеко Константинов

Жилищна сграда на ул. “Алеко Константинов”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “Калисто Мати” ЕООД, представлявано от Г-н Георги Нанков
Извършване на строително-монтажни работи, включващо цялостно изпълнение “ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: „Архитектура” и ”Конструкции”.

 

Снимки

 

 

 

Реализирани проекти – Проект 4-ти Януари

Офис сграда на ул “4 – ти Януари”

“ОФИС СГРАДА В УПИ ХI – 108, кв. 21 по плана на ЦГЧ гр. ПЛОВДИВ”

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “КЕА ПАРК” ООД – представлявано от Любка Р. Никова.

Извършване на строително-монтажни работи , включващо цялостно изпълнение „ГРУБ СТРОЕЖ” на строително-монтажни работи, по части: “Архитектура” и “Конструкции”.

 

Снимки

Реализирани проекти -Проект Беломорски 3

Жилищна сграда – в кв.Беломорски, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Aнтон Йорданов.
За изпълнение на СМР, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство на новопроектирани ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ – ЗП – 120 кв. м.; РЗП 450 кв. м.в УПИ I-715, кв.506 по плана на кв. Беломорски гр. Пловдив

Read More